เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    จานใบไม้  อ่าน :   93 
ชื่อเจ้าของ :  นางพูล ดอกคำ    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (83 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


สินค้าจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ U2T ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

"จานใบไม้" ตัวเลือกใหม่สำหรับแก้ไขปัญหาภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใบไม้ชนิดต่างๆ แทนภาชนะโฟมและพลาสติก เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้ ลดการใช้พลาสติกแล้วยังส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้วยสีและชนิดของใบขึ้นอยู่กับฤดูกาล

สนใจติดต่อ

นางพูล ดอกคำ โทร.088-402-0501

หรือแอดไลน์ทางหมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ วัดไชยพฤกษ์ เลขที่12 บ้านป่าแพะ หมู่ที่8

ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ขนาด 20*13 ราคาใบละ 3 บาท

ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ถึงมือลูกหลาน ด้วยการหันมาใช้ “จานใบไม้” แทนพลาสติกและโฟม 

เพิ่มโดย : นางสาวสุธาศินี ทับยา [22/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates