เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำบูดูปรุงรสจากน้ำหมักปลาดุกร้า  อ่าน :   107 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (85 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


น้ำบูดูปรุงรสจากน้ำหมักปลาดุกร้า เป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือจากกระบวนการผลิตปลาดุกร้า โดยนำน้ำหมักปลาดุกร้ามาหมักด้วยโคจิที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 วัน นำมากรองแยกเอาส่วนของน้ำหมักออก นำมาต้มดับกลิ่นคาวด้วยอ้อยและสับปะรด จากนั้นจึงต้มและปรุงรสด้วยน้ำตาล และเครื่องเทศ กรองเอาเฉพาะส่วนของน้ำบูดูออก นำไปบรรจุภาชนะและฆ่าเชื้อ การผลิตน้ำบูดูปรุงรสด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปลาดุกร้า ที่สามารถนำไปจัดจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกน้ำหนักบรรจุ 180 กรัม ราคาจำหน่ายขวดละ 35 บาทผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าตำบลท่าซัก เลขที 77 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 075 531 161

เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.136.189
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates