เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลานิลหวาน (Dried Preserve Tilapia)  อ่าน :   65 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (53 votes cast)

คำอธิบาย :


ปลานิลหวานเป็นผลิตภัณฑ์ปลานิลปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย เกลือป่น หมักไว้ 1 คืน วันรุ่งขึ้นนำไปตากแดดจนแห้ง บรรจุภาชนะ กระบวนการผลิตไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สี ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษาในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ได้นาน 3 เดือน ผลิตภัณฑ์ปลาหวานมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลสามารถผลิตเพื่อจัดจำหน่ายได้ และเนื้อปลานิลหวานที่ผ่านการทำแห้งแล้วจะมีสีเหลืองน้ำตาล ใส เมื่อนำมาทอดด้วยไฟค่อนข้างอ่อน จะทำให้ได้ปลานิลหวานที่มีรสชาติดี เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคราคาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 300 บาทผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านหัวทรง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 069 0171 2904

เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates