เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลานิลใส่อวน  อ่าน :   90 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (66 votes cast)

คำอธิบาย :


ปลานิลใส่อวนเป็นการผลิตอาหารตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยนำปลานิลมาหมักกับน้ำตาล ปล่อยให้เกิดการหมักให้เกิดกรดแลคติกโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ จนเกิดกลิ่นรสที่เฉพาะตัว น้ำตาลที่ใช้สามารถเลือกใช้ได้หลายประเภท เช่น น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลปี๊บ เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลใส่อวนนี้เลือกใช้น้ำตาลจาก (Nypa palm) เป็นสารให้ความหวาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลานิลใส่อวนนี้มีกลิ่นและรสชาติที่เฉพาะ กลมกล่อม มีความหอมของน้ำตาลจาก ระยะเวลาในการหมักที่อุณหภูมิห้อง 10 วัน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ปลานิลใส่อวนแล้วจะสามารถเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ผลิตภัณฑ์ปลานิลใส่อวน 1 กิโลกรัม ราคา 250 บาท

 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ เลขที่ 82 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 088 020 9785

เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates