เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้นจากนมแพะ  อ่าน :   98 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (76 votes cast)

คำอธิบาย :

โยเกิร์ตข้นจากนมแพะ (Concentrated goat milk yogurt) เป็นการนำนมแพะมาหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกจนได้เป็นโยเกิร์ต แล้วจึงนำไปผ่านการทำให้เข้มข้นขึ้น โดยการกรองผ่านผ้าขาวบางที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนได้เนื้อโยเกิร์ตที่มีความเรียบเนียนและข้น ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษา 21 วัน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส มีลักษณะเนื้อที่เข้มข้น เรียบเนียน มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนมแพะของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม

กระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้นจากนมแพะ

1. นำน้ำนมแพะมาให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที

2. ลดอุณหภูมิลงจนเหลือ 43 องศาเซลเซียส

3. เติมจุลินทรีย์โพรไบโอติก หมักเป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส

4. ผ่านขั้นตอนการทำให้เข้มข้นขึ้นโดยการกรองผ่านผ้าขาวบางที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

5. แยกส่วนน้ำเวย์ออก นำเฉพาะส่วนเนื้อโยเกิร์ตมาบรรจุภาชนะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว โดยบรรจุน้ำหนัก 100 กรัม จำหน่ายกล่องละ 50 บาท

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ มนตรีฟาร์มแพะนม เลขที่ 17 หมู่ที่ 10 ตำบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 089 288 0785


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates