เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการผลิตโพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร  อ่าน :   104 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (75 votes cast)

คำอธิบาย :

โพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากน้ำนมแพะ นำมาหมักบ่มด้วยเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก เสริมคุณค่าทางโภชนาการและสารพฤษเคมีด้วยพืชผักสมุนไพร เช่น ฝักข้าว มังคุด มิกซ์เบอร์รี่ ใบเตย ผ่านขั้นตอนการทำแห้งและอัดให้เป็นเม็ด ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภค และมีรสชาติดี เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ อายุการเก็บรักษา 6 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง การนำน้ำนมแพะมาแปรรูปเป็นโพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพรจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นมแพะ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงนมแพะ

กระบวนการผลิตโพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร

1.นำน้ำนมแพะมาให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที

2.ลดอุณหภูมิลงจนเหลือ 43 องศาเซลเซียส

3.เติมจุลินทรีย์โพรไบโอติก หมักเป็นเวลา 3.5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส

4.นำมาเติมพืชผักสมุนไพรต่าง ๆ

5.ผ่านขั้นตอนการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า/ขาออก 150/70 องศาเซลเซียส

6.นำมาผสมกับน้ำตาลแลคโตส Potato starch และสารหล่อลื่น และขึ้นรูปด้วยเครื่องตอกเม็ด

7.บรรจุถุงฟอยล์ น้ำหนักบรรจุ 25 กรัม จำหน่ายราคาซองละ 40 บาท

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ มนตรีฟาร์มแพะนม เลขที่ 17 หมู่ที่ 10 ตำบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 089 288 0785


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates