เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง  อ่าน :   33,531 
ชื่อเจ้าของ :  นายประพันธ์ ศิริพลับพลา   อีเมล์ :   jirawat@mo
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (221 votes cast)

คำอธิบาย :
ผสมวัตถุดิบส่วนผสมอาหารสูตรโปรตีน 35 % ในภาชนะ จากนั้นนำส่วนผสมเทลงในกะบะป้อนวัตถุดิบของเครื่อง วัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาจะตกสู่กระบอกเกลียวลำเลียง และจะถูกใบเกลียวลำเลียง ซึ่งอยู่ภายในกระบอกเกลียวลำเลียง นำพาวัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาเข้าสู่กระบอกรีดภายในกระบอกรีดจะมีชุดลูกรีดทำการรีดวัตถุดิบ ส่วนผสมอาหารปลาผ่านออกตามรูต่าง ๆ ที่เจาะไว้โดยรอบกระบอกรีด จากนั้นเม็ดอาหารปลาที่รีดผ่านรูเจาะแล้วจะถูกตัดท่อน โดยชุดตัดท่อนตกสู่กระบะรองรับเม็ดอาหารสัตว์ จากนั้นจึงตกสู่ตะแกรงลำเลียงของระบบอบแห้ง เม็ดอาหารปลาจะค่อยๆ ถูกลำเลียงอยู่ภายในห้องอบแห้งนานประมาณ 3 นาที ที่อุณหภูมิอบแห้งระหว่าง 120 – 130 องศาเซลเซียส เม็ดอาหารที่แห้งแล้วจะออกจากตะแกรงลำเลียงฝั่งตรงข้าม ตกสู่ภาชนะรองรับ สำหรับระบบใบเกลียวลำเลียงและชุดลูกรีดใช้แกนเพลาส่งกำลังร่วมกันโดยรับกำลังขับมาจากมอเตอร์ 2.2 kW 1450 rpm ทดรอบผ่านชุดเกียร์ทดรอบและชุดเฟืองโซ่ โซ่ ส่วนระบบตัดท่อนเม็ดอาหารสัตว์ ใช้กำลังขับจากมอเตอร์กระแสตรง สำหรับตะแกรงลำเลียง ซึ่งเคลื่อนที่ภายในห้องอบแห้งเคลื่อนรอบชุดลูกกลิ้งหัวท้าย ซึ่งรับกำลังขับมาจากมอเตอร์ 0.187 kW 1450 rpm ทดรอบผ่านชุดเกียร์ทดรอบและชุดพูลเลย์ สายพาน

สามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ 53 กิโลกรัมวัตถุดิบ/ชั่วโมง ส่วนระบบอบแห้ง สามารถอบได้ 34 กิโลกรัมเม็ดอาหารแห้ง/ ชั่วโมง ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 4 เดือน ค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่อง 14,196 บาทต่อปี สามารถนำเครื่องต้นแบบไปผลิตอาหารหมูได้

ลักษณะเด่น
1. เครื่องต้นแบบสามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ประมาณ 50 กก./ชม.
2. อัดได้ทั้งอาหารเม็ดปลาและอาหารเม็ดหมู
3. ห้องอบสามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 70-140 องศาเซลเซียส
4. สามารถปรับระยะเวลาในการอบผ่านการปรับสายพานลำเลียง
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องต่ำ กินไฟไม่เกิน 10 บาท/ชม.

สนับสนุนงบประมาณโดย โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 23333925 (จิราวัฒน์)


ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-944146 ต่อ 914
Email : PRAPAN@DOME.ENG.CMU.AC.TH

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/3/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 3/12/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.195.196
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates