เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ชาเปลือกโกโก้ (Cacao husk tea)  อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (42 votes cast)

คำอธิบาย :


การนำโกโก้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ช็อคโกแล็ตบาร์ , โกโก้นิบส์ ,ชาจากเปลือกโกโก้ และสบู่โกโก้ เป็นต้น อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และส่งเสริมให้เกิดอาชีพในพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้สามารถเพิ่มมูลค่าเกิดเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดทั้งส่งเสริมการออกแบบตราสินค้า เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้สู่ชุมชน เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน พื้นที่ตำบลสระแก้วอำเภอท่าศาลา ผลิตภัณฑ์ชาเปลือกโกโก้ชาเปลือกโกโก้ถุงใหญ่ น้ำหนักรวม 100กรัม ราคา 80 บาทถุงใหญ่ ประกอบด้วย ชา 10 ซอง ชา 1ซอง น้ำหนัก 10กรัม ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิสาหกิจชุมชน โกโก้พรีเมี่ยมอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 081 280 1038เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates