เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการผลิตชาเปลือกโกโก้ (Cacao husk tea)  อ่าน :   467 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (92 votes cast)

คำอธิบาย :

การนำโกโก้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ช็อคโกแล็ตบาร์ , โกโก้นิบส์ ,ชาจากเปลือกโกโก้ และสบู่โกโก้ เป็นต้น โกโก้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ของพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มาส่งเสริมให้เกิดอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าโกโก้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ในพื้นที่ เกิดเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการออกแบบตราสินค้า เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้สู่ชุมชน

กระบวนการผลิตชาเปลือกโกโก้

1.นำเมล็ดโกโก้หมักไว้ 7 วัน โดย

-ระยะเวลา 3 วันแรกหมักแบบไม่ใช่ออกซิเจน

-ระยะเวลา4วันหลัง กวนเมล็ดโกโก้เพื่อให้อากาศเข้าไป

2.นำเมล็ดโกโก้ตากแดดให้แห้งระยะเวลา 7วัน

3.แล้วนำเมล็ดโกโก้คั่วไฟปานกลาง (อุณหภูมิ 130องศาเซลเซียส) นาน 50 นาที

4.ปอกเปลือกออก นำส่วนเปลือกไปบดหยาบ

5.บรรจุใส่ถุงใหญ่ น้ำหนักรวม 100กรัม 1 ถุงใหญ่ ประกอบด้วย ชา 10 ซอง น้ำหนัก 10กรัมต่อซอง

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิสาหกิจชุมชน โกโก้พรีเมี่ยมอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 081 280 1038


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 21/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates