เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ช็อคโกแล็ตบาร์  อ่าน :   115 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (77 votes cast)

คำอธิบาย :

      การนำโกโก้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ช็อคโกแล็ตบาร์ , โกโก้นิบส์ ,ชาจากเปลือกโกโก้ และสบู่โกโก้ เป็นต้น โกโก้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ของพื้นที่ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มาส่งเสริมให้เกิดอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าโกโก้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ในพื้นที่ เกิดเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการออกแบบตราสินค้า เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้สู่ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ช็อคโกแล็ตบาร์สูตรต่างๆ

- ช็อกโกแล็ตดาร์ก 70 % ผสมน้ำตาลจาก 30 %

- ช็อกโกแล็ตดาร์ก 70 % ผสมน้ำตาลมะพร้าว 30 %

- ช็อกโกแล็ตดาร์ก 70 % ผสมน้ำตาลไอซิ่ง 30 %

- ช็อกโกแล็ตดาร์ก 60 % ผสมน้ำตาลจาก 40 %

- ช็อกโกแล็ตดาร์ก 60 % ผสมน้ำตาลมะพร้าว 40%

- ช็อกโกแล็ตดาร์ก 60 % ผสมน้ำตาลไอซิ่ง 40 %

ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตบาร์ บรรจุซอง 1 ชิ้น น้ำหนักสุทธิ 50 กรัม ราคา 150 บาท

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยมอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เบอร์โทรศัพท์ 081 280 1038
 

 


 


 


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [21/9/2564]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 21/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates