เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการกรองแบบ ริเวอร์ส ออสโมซิส  อ่าน :   56 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล   อีเมล์ :   pisuttas@g
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 038-102969
เว็ปไซต์  http://research.buu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (63 votes cast)

คำอธิบาย :

เทคโนโลยีการกรองแบบ รีเวอร์ส ออสโมซิส เทคโนโลยีทำน้ำให้บริสุทธิ โดยการใช้เยื่อเลือกผ่าน ในระบบรีเวอร์สออสโมซิสนั้นจะมีการใช้แรงดันเพื่อเอาชนะแรงดันออสโมติกของน้ำ สามารถคัดกรองโมเลกุลต่างๆออกจากน้ำ
https://www.youtube.com/watch?v=YDEatd9QO28


เพิ่มโดย : นางสาววรรณภา โปษยาอนุวัตร์ [21/9/2564]   แก้ไขโดย : นางสาววรรณภา โปษยาอนุวัตร์[ 21/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates