เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  อ่าน :   81 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ม้าวิเศษ   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารโครงการจัดตั้งคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3600 0621786629
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (72 votes cast)

  คำอธิบาย :

  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยในการเร่งการเจริญเต็บโตของพืช ลดระยะเวลาการให้ผลผลิตของพืชลง


  เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ [20/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 18.204.56.97
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates