เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำผึ้ง  อ่าน :   35 
ชื่อเจ้าของ :  วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านเขาค้อม   อีเมล์ :   narongchai
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 075-489613, 075-489616 ต่อ 1110
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/profile.php?id=100025844033764
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (40 votes cast)

คำอธิบาย :


น้ำผึ้งคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบได้จากผึ้งเลี้ยงที่ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ ซึ่งจะเก็บผลผลิตปีละ 1 ครั้ง เรียกว่าน้ำผึ้งเดือน 5 ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำผึ้งมีคุณภาพดีที่สุดจุดเด่น น้ำผึ้งได้รับการตรวจวิเคราะห์ สะอาดไม่มีกากใยตกค้าง มีคุณประโยชน์เต็มๆทุกหยดราคาขาย 1 ขวด 500 บาทผู้จัดจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านเขาค้อมเบอร์โทรศัพท์ 086-2832286

เพิ่มโดย : นางสาวเปรมิกา รัตนบุรี [20/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates