เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด (Fat free rice puffed)  อ่าน :   7,817 
ชื่อเจ้าของ :  ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ    อีเมล์ :   pratheung@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 054-648-593
เว็ปไซต์  http://www.phrae.mju.ac.th/system/clinic_technology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (183 votes cast)

คำอธิบาย :

ทุกวันนี้เรารับประทานข้าวแต๋นที่ใช้ข้าวเหนียว หุงสุก ตากแห้ง แล้วน้ำมาทอดในน้ำมันร้อนจึงจะพองกรอบ

ปัญหาของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นี้ก็คือ ผลิตภัณฑ์จะเกิดการเหม็นหืนภายในเวลาไม่นาน อีกประการหนึ่ง คือ รับประทานมาก ๆ ก็อาจเกิดโรคอ้วนจากการบริโภคน้ำมันมาก หรือ เกิดไขมันในเลือดสูงเนื่องจากผู้บริโภคไม่ทราบว่าใช้น้ำมันอะไรมาทอด และประการสุดท้าย คือ ราคาน้ำมันที่ใช้ทอดก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงของผู้ประกอบการ

จากปัญหาดังกล่าว ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ ได้ทำการศึกษาวิธีการทำข้าวให้พองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำข้าวให้พองได้เท่ากับข้าวแต๋น และ เมล็ดข้าวไม่ติดกันเป็นก้อน เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารอื่นได้ เช่น ทำข้าวแช่ ทำข้าวแต๋น มูสลี่ ผสมกับธัญพืช ผลไม้อบแห้งอื่น ๆ


เพิ่มโดย : ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ [19/1/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates