เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์ผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป  อ่าน :   59 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.จิตรา สิงห์ทอง   อีเมล์ :   jittrawara
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045353042, 045353035
เว็ปไซต์  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (59 votes cast)

คำอธิบาย :
1. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
 2. เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 
 3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
 4. เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการนำมาซึ่งการต่อยอดของผัดไทย
เส้นผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป มีส่วนผสมหลัก คือ แป้งข้าวจ้าว นำมาทำให้เกิดการเจลาทิไนซ์ และทำเย็น ตัดเป็นเส้นทำสุก จากนั้นทำให้แป้งจัดเรียงตัวกันอีกรอบ ตลอดจนอบด้วยตู้อบลมร้อนเพื่อให้ได้เส้นผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป สามารถคืนตัวได้ด้วยน้ำร้อนหรือไมโครเวฟ โดยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรืออุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
หากมีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จะทำให้เกิด 
 1. การเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดโอกาสทางการตลาด 
 2. เพิ่มการจ้างงานในชุมชนและเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจท้องบถิ่น

เพิ่มโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ [20/9/2564]   แก้ไขโดย : นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ[ 21/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates