เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์โดยใช้แก๊สอาร์กอนต่อคุณภาพของมะละกอตัดแต่งสดพร้อมบริโภค  อ่าน :   68 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี   อีเมล์ :   warinthorn
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (72 votes cast)

คำอธิบาย :

มะละกอหรือผลไม้ต่างๆตัดแต่งสดพร้อมบริโภค ที่เก็บรักษาในตลาดขายปลีกทั่วไป จะมีอายุการเก็บรักษาเพียง 1 วัน แต่ในส่วนของมะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคที่เก็บรักษาด้วยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจจุภัณฑ์โดยใช้แก๊สอาร์กอน สามารถยืดอายุการวางจำหน่ายได้ถึง 6 วัน โดยที่ยังมีคุณภาพดี


เพิ่มโดย : น.ส.นรภัทร เทพทอง [14/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.133.27
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates