เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ  อ่าน :   2,425 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง   อีเมล์ :   usa@tsu.ac
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 074-693971
เว็ปไซต์  http://www.ubi.tsu.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (167 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

น้ำเสียจากการผลิตยางแผ่น มีความสกปรก และส่งกลิ่นเหม็นมาก การบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ สามารถลดปัญหาดังกล่าว และยังได้ก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนอีกด้วย
ประโยชน์ 2 ต่อ ดีจริงๆ

แล้วทำได้อย่างไร
1.จัดทำถังหมักแบบปิด
2.เติมมูลสุกรประมาณ ¼ ของถัง และพักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์
3.เติมน้ำเสียที่ผ่านการปรับสภาพให้เป็นกลางลงถังหมักทุกวันที่ทำการผลิตในช่วง 15 วันแรกของการเดินระบบ หลังจากนั้นสามารถปล่อยน้ำเสียเข้าระบบได้โดยไม่ต้องปรับสภาพ
4.ผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ จะเริ่มเกิดก๊าซชีวภาพ
5.ปล่อยก๊าซชีวภาพจากถังหมักเข้าสู่ถังเก็บก๊าซ เพื่อต่อเข้ากับเตาแก๊ซในครัวเรือน

การบำบัดน้ำเสียจากยางแผ่น เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวส่วนยางเพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากการผลิตยางแผ่น และสามารถนำของเสียที่เกิดขึ้นมาใช้ในการผลิตแก๊ส ช่วยให้ชาวสวนยางลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สได้มาก

สำหรับต้นทุนในการลงทุนประมาณ 15000-17000 บาท ซึ่งต้นทุนอาจจะลดลงได้หากใช้วัสดุในท้องถิ่น

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2554 ทางคลินิกเทคโนโลยีได้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยพัฒนาต่อยอดในส่วนของการ ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในการผลิตยางแผ่นโดยซีโอไลต์

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง usa@tsu.ac.th
น.ส.ชัศณียา จุลพูล chat.ubi2011@hotmail.co.th
โทรศัพท์ 074-693995
http://www.ubi.tsu.ac.th/clinic/

วีดีโอแนะนำ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/1/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates