เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบระบบควบคุมเครื่องคัดแยกเม็ดมะม่วงหิมพานต์  อ่าน :   75 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ณัฏฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร   อีเมล์ :   natthanan.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (67 votes cast)

คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบระบบควบคุมเครื่องคัดแยกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเครื่องคัดแยกจะได้รับการออกแบบและดำดับการทำงานของส่วนควบคุมอัตมัติด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) โดยการทำงานจะเป็นรูปแบบอัตโนมัติ และการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเลือกใช้ภาษา Ladder สำหรับการเขียนโปรแกรมสั่งการกับ PLC โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเครื่องคัดแยกเม็ดมะม่วงพิมพานต์แบบ 1 มอเตอร์ และแบบ 2 มอเตอร์ สำหรับการขับเคลื่อนชุดคัดแยกและชุดส่งกำลัง โดยการควบคุมการทำงานผ่านคำสั่งควบคุมของ PLC ซึ่งจะพบว่าระบบการควบคุมที่ได้ออกแบบนั้นสามารควบคุมระบบการทำงานได้จริง


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [8/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates