เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โรงเรือนอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า  อ่าน :   77 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ปรัชญา บำรุงกุล   อีเมล์ :   prachaya.b
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (70 votes cast)

คำอธิบาย :

โรงเรือนอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งมีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร สามารถบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าได้จำนวน 100 ก้อน ควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าไม่มากกว่า 31.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มากกว่าร้อยละ 80 มีการทดสอบหาประสิทธิภาพของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและเซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัด พบว่าเซนเซอร์อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.029 และเซนเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 2.5 การทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งทำการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เป็นเวลา 15 วัน พบว่าอุณหภูมิมีค่าเฉลี่ย 29.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 76.4 และผลทดสอบการหาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าโดยการเปรียบเทียบน้ำหนักของเห็ดในโรงเรือนอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 10 ก้อน มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่ 0.075 กิโลกรัม และค่าเฉลี่ยน้ำหนักของเห็ดในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมจำนวน 10 ก้อนมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่ 0.059 กิโลกรัม ซึ่งน้ำหนักของเห็ดในโรงเรือนอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้ามีน้ำหนักมากกว่าเห็ดในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมที่ 0.016 กิโลกรัม


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [8/9/2564]   แก้ไขโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์[ 8/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.107.249
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates