เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการตอนสุกร  อ่าน :   116 
ชื่อเจ้าของ :  นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี   อีเมล์ :   damrongsak
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (82 votes cast)

คำอธิบาย :

การตอนสุกรเพศผู้ก็คือ กำจัดกลิ่นเหม็นในเนื้อและไขมันสุกร ถ้าผู้บริโภคไม่แคร์ในเรื่องกลิ่นก็ไม่ต้องตอนสุกรเพศผู้เพราะการตอนสุกรมีข้อเสียที่จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง เพราะสุกรที่ตอนจะไม่มีฮอร์โมนเพศผู้ ซึ่งหน้าที่สำคัญอันหนึ่งของฮอร์โมนคือ กระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างและสะสมเนื้อแดงมากขึ้น ในระยะเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะที่สุกรมีการสะสมเนื้อแดงเป็นส่วนใหญ่ สุกรเพศผู้ที่ไม่ตอนมีฮอร์โมนเพศช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายสะสมเนื้อแดงได้ มากกว่าสุกรตอน ส่วนในระยะสุกรขุนซึ่งเป็นระยะการเพิ่มน้ำหนักในรูปของไขมัน สุกรตอนมีการเพิ่มน้ำหนักในรูปของไขมันได้มากกว่าสุกรที่ไม่ตอน


เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [2/9/2564]   แก้ไขโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา[ 2/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.117.123
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates