เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัย  อ่าน :   59 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน   อีเมล์ :   nokgapood@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (58 votes cast)

คำอธิบาย :

ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยแทบทั้งหมดเป็นการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม เลี้ยงจำนวนมากในโรงเรือน เพื่อให้ควบคุมง่ายและได้ผลผลิตมากๆ แต่ไม่ได้ใส่ใจถึงความมีอิสรภาพของแม่ไก่ รวมถึงความปลอดภัยของไข่ไก่สู่ผู้บริโภคมากนัก จึงมีวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ตามธรรมชาติที่เรียกว่า “การเลี้ยงปลอดภัย” ที่ต้องใส่ใจทุกกระบวนการเลี้ยง ไข่ไก่ทั่วไป การจัดการฟาร์มไก่อินทรีย์ คือ ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดในการเลี้ยงไก่ รวมถึงยาและฮอร์โมนสังเคราะห์ อาหารจะต้องมาจากพืชที่ปลูกในระบบอินทรีย์  ต้องออกแบบฟาร์มให้มีสภาพแวดล้อมที่แม่ไก่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีน้ำ อาหาร พื้นที่ว่าง และแสงตามธรรมชาติ รวมถึงมีการป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้าย ต้องมีทุ่งหญ้าหรือพื้นที่เปิดโล่งให้ไก่ได้ออกกำลัง


เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [2/9/2564]   แก้ไขโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา[ 2/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.234.223
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates