เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบและสร้างระบบปลูกผักสลัดแบบรากแขวน  อ่าน :   73 
ชื่อเจ้าของ :  นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์   อีเมล์ :   psereepulv
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131
เว็ปไซต์  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (60 votes cast)

คำอธิบาย :

การปลูกพืชแบบแอร์โรโพนิกส์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการเพาะปลูกพืชเนื่องจากมีข้อดีหลายอย่างสำหรับการเติบโตของพืชและมีผลต่อชุมชนชาวเกษตรโดยการปลูกพืชแบบแอร์โรโพนิกส์เป็นชนิดไร้ดินและใช้น้ำเพียงร้อยละ 10 รวมถึงพื้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสวนเกษตรทั่วไปน้ำที่ใช้ในระบบสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่มีการรั่วไหลทำให้ใช้น้ำน้อยกว่าสวนแบบปกติรากสามารถรับออกซิเจนได้เต็มที่มีผลให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วน้ำที่เป็นสารอาหารจะถูกฉีดเป็นละอองให้กับรากพืชที่ห้อยอยู่ในอากาศเชื้อจุลินทรีย์พืชจะอยู่ในออกซิเจนในระบบนี้อาหารพืชอยู่ในรูปอิออนของแร่ธาตุจึงไม่ต้องการกระบวนการย่อยจากจุลินทรีย์ใด ๆ และได้ใช้ไปกับระบบไหลเวียนธาตุอาหารของพืชคาบเวลาและปริมาณของสารอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะให้การเติบโตของพืชด้วยระบบแอร์โรโพนิกส์ได้ประโยชน์เต็มที่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดการระเหยของน้ำและของเสียรวมถึงลดการเกิดโรคและในการทดลองจะใช้การควบคุมปั้มน้ำด้วยโปรแกรมอดูโน่โดยการใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นเป็นตัวอ้างอิงผลการทดลองและใช้โมดูลนาฬิกา D53231 เพื่อดูอายุของผักสลัด

 


เพิ่มโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ [1/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.107.249
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates