เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบระบบควบคุมน้ำหยดให้ต้นแตงญี่ปุ่นด้วยความแม่นยำสูง  อ่าน :   92 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์   อีเมล์ :   nitipongs@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131
เว็ปไซต์  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (72 votes cast)

คำอธิบาย :

การออกแบบและสร้างระบบควบคุมน้ำหยดให้ต้นแตงญี่ปุ่นด้วยความแม่นยำสูงโดยจะประกอบไปด้วยการให้น้ำระบบน้ำหยดการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนและความชื้นอากาศภายในโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการปลูกแตงญี่ปุ่นแบบอัตโนมัติโดยรับค่าจากโมดูลนาฬิกา D53231 และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ DHT22 ผ่านการประมวลข้อมูลโดย Arduino Mega 2560 R3 สั่งให้ควบคุมการให้น้ำตามเวลาที่กำหนดและควบคุมความชื้นอากาศพร้อมบันทึกข้อมูลค่าอุณหภูมิกับความชื้นอากาศในโรงเรือนโดยระบบสามารถสั่งให้น้ำหยด 6 ครั้งต่อวันและความชื้นอากาศในโรงเรือนอยู่ที่ 45% อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียสในเวลากวางวัน

 


เพิ่มโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ [1/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates