เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องหั่นหนังหมู  อ่าน :   142 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.พีรวัตร ลือสัก   อีเมล์ :   peerawat_i
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131
เว็ปไซต์  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (89 votes cast)

คำอธิบาย :

จากการทำแคบหมู ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการคือเกิดการรอคอยในกระบวนการนั่นหนังหมูทำให้ล้าช้าในการผลิตแคบหมูต่อ 1 ครั้ง วัตถุดิบปัญหาที่พบคือเวลานำเอาหนังหมูขึ้นมาจากการต้มการคดงอทำให้ยากต่อการหันหนังหมู เครื่องจักรปัญหาที่จากวัตถุดิบคือไม่มีเครื่องจักรเพราะไม่มีทุนในการสั่งเครื่องจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตแคบหมูในขั้นตอนกระบวนการนั่นหนังหมูพบว่าในขั้นตอนหันหนังหมูมีเวลาในการทำงานค่อนข้างล่าช้าในกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้ 3 ตัวคือ EC5 ในการปรับปรุง Eirminate ขจัดขั้นตอนการทำงานมีดังนี้เคลื่อนย้ายหนังหมู. พักหมูให้เย็น, เคลื่อนย้ายมายังที่หันหนังหมูและเคลื่อนย้ายมายังปรุงรสเพื่อขจัดเวลาที่ไม่จำเป็นออกและลดระยะทางในการเดิน Combine โดยรวมขั้นตอนเข้าด้วยกันรวมขั้นตอนเคลื่อนย้ายหนังหมู, พักหมูให้เย็น, เคลื่อนย้ายมายังที่หัน, หันหนังหมูและเคลื่อนย้ายมายังปรุงรสเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเวลาในการเคลื่อนที่ Simplify โดยสร้างเครื่องคั่นหนังหมูช่วยในกระบวนการนั่นหนังหมูเพื่อช่วยลดขั้นตอนของการนำหนังหมูมาหันและการปรุงรสทำให้ง่ายขึ้นลดเวลาลดขั้นตอนจึงหาแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยในการหันหนังหมูดังรูป ซึ่งมีหลักการทำงานโดยใช้มอเตอร์เป็นแรงในการขันเคลื่อนใบมีดในการหันหนังหมูโดยใบมีดของหนังหมูจะแบ่งเป็นสองขนาดขนาดที่ 1 3.5 มิลลิเมตรขนาดที่ 2 1.5 มิลลิเมตร (มารถ 1 ขาหันหนังหมูได้ 2 ขนาดพร้อมกัน

 


เพิ่มโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ [1/9/2564]   แก้ไขโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ[ 1/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.70.233
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates