เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    อิเล็กทรอกรีต  อ่าน :   84 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ประชุม คำพุฒ   อีเมล์ :   prachoom.k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (71 votes cast)

คำอธิบาย :


คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นนวัตกรรมคอนกรีตที่ใช้ขยะเหลือทิ้งจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตขึ้นรูปเป็นวัสดุก่อสร้างต่าง ออกแบบดีไซน์รูปแบบได้หลากหลายฟังก์ชั่น น้ำหนักเบา กันความร้อนได้ดี มีความแข็งแรง ตอบโจทย์เทรนด์การออกแบบที่อย่อาศัยยุคใหม่ที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มโดย : น.ส.นรภัทร เทพทอง [29/8/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates