เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ  อ่าน :   4,781 
ชื่อเจ้าของ :  นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย   อีเมล์ :   pismai@dss
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (87 votes cast)

คำอธิบาย :

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้มีการศึกษาวิจัยพัฒนากระบวนการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่การเตรียมเส้นด้ายฝ้ายก่อนย้อม และการย้อมสี และการทำให้ฝ้ายที่ย้อมสีมีความคงทนของสีต่อการซักฟอกได้ดี มีคุณภาพที่ต้องการของผู้บริโภคและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ : 02-201-7108
 


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/10/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates