เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย  อ่าน :   1,878 
ชื่อเจ้าของ :  นายศุภเอก ประมูลมาก   อีเมล์ :   Supaeak_p@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (139 votes cast)

คำอธิบาย :

กล้วยเป็นพืชที่ลำต้นมีเส้ยใยที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นกระดาษเยื่อกล้วยได้ การนำมาทำเชือกกล้วยที่มีความแข็งแรงสามารถนำไปประยุึกต์ใช้แทนเชือกพลาสติกได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งไร้ค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ
ตัวเครื่องประกอบด้วยด้วย 4 ส่วน คือ ชุด ชุดขึ้นรูปเกลียวเชือก ชุดลำเลียงเชือก ชุดเก็บเส้นเชือก ชุดควบคุมเครื่อง

กำัลังการผลิต สามารถผลิตเส้นเชือกได้ 300 เมตร/ชม.

ขนาด-น้ำหนัก
ขนาด 2.2 x1.60x1.25 เมตร น้ำหนัก 75 กก.

ราคา 27,500 บาท

ติดต่อสอบถาม
นายศุภเอก ประมูลมาก
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2549-3490-2
E-mail : Supaeak_p@yahoo.co.th
----------------------------------------------------
หรือที่ โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
0 2333 3923-5
e-mail : rural_invention@most.go.th
 


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [8/10/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.ขวัญรัตน์ เป่ารัมย์[ 30/8/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates