เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม  อ่าน :   2,847 
ชื่อเจ้าของ :  นายพรประสิทธิ์ คงบุญ   อีเมล์ :   p_kongboon
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (83 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาล

เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในงานอุตสาหกรรมน้ำตาล เป็นเครื่องกรองของเหลวโดยใช้ความดันแบบแนวตั้ง มีพื้นที่การกรอง (Filtration Area ) มีขนาด 167 ตรม. มีระบบสลัดกากด้วยแรงดันย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานผ้ากรองนานขึ้น ไม่เปลืองน้ำ สามารถเดินระบบแบบอัตโนมัติให้เครื่องสลับกันทำงานได้เอง ซึ่งเครื่องกรองจะไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ทำให้ผ้ากรองไม่ขาดง่าย ช่วยลดการซ่อมบำรุง และใช้วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่จำเป็นและสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายสาขาที่ต้องมีการกรองของเหลว ซึ่งสามารถลดต้นทุนในภาคการผลิต และลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ


ขนาดเครื่อง 120x250x100 ซม.

ราคาเครื่อง
ชุดผลิตไอน้ำบับเบิ้ลปั๊ม 25,000 บาท
ชุดผลิตฟองเต้าหู้ 20,000 บาท

พัฒนาโดย
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-316260-3 ต่อ 1915 โทรสาร 074-315185
--------------------------------------------
หรือที่ โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
0 2333 3923-5
e-mail : rural_invention@most.go.th

ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [8/10/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 8/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates