เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า  อ่าน :   2,184 
ชื่อเจ้าของ :  นายสมศักดิ์ แข็งแรง   อีเมล์ :   somsak.ke@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (149 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
เครื่องตัวนี้สามารถขัดและล้างในเครื่องเดียวกันและมีระบบหมุนเวียนน้ำใช้

ลักษณะเครื่องแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. เครื่องขัดเมล็ด ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังต่อเพลงขัดเมล็ดซึ่งพันด้วยผ้าตาข่าย
2. เครื่องล้างเมล็ด ประกอบด้วยอ่างล้าง 1 อ่าง และอ่างพักน้ำ 2 อ่าง ระบบน้ำในอ่างเป็นระบบน้ำหมุนวนผ่านตะแกรงกรอง 2 ครั้ง ใช้น้ำครั้งละ 144 ลิตร

กำลังการผลิต สามารถขัดล้างเมล็ดแตงกวาหรือเมล็ดฟักทองได้เฉลี่ย 16-18 กก./ชม.

ราคาเครื่อง ประมาณ 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถ.ท่าคราน้อย อ.เมือง จ. ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 053-555018
โทรสาร 050-555410
มือถือ 089-2692088

หรือที่ โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
0 2333 3923-5
e-mail : rural_invention@most.go.th


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [8/10/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 8/10/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates