เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น  อ่าน :   2,043 
ชื่อเจ้าของ :  นายนเรศ อินต๊ะวงค์   อีเมล์ :   naret_i@ya
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (180 votes cast)

คำอธิบาย :
การผลิตภาชนะบรรจะุภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ให้ผู้ประกอบการสารถกำหรดรูปร่างหรือปรับขนาดขอแม่พิมพ์ตามความต้องการ รวมถึงการสร้างตราสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายการค้าลงบนภาชนะ

ลักษณะของเครื่อง
เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนควบคุมอุณหภูมิ ส่วนควบคุมระบบสูญญากาศ ส่วนควบคุมชุดขึ้นรูป 1 ,2 ส่วนควบคุมการทำงานพื้นฐาน

กำลังการผลิต
สามารถขึ้นรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นได้ 1,920 ชิ้นงาน/วัน

ขนาดและน้ำหนักเครื่อง
60x102x170 ซม. น้ำหนัก 450 กก.

ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์ เครื่องละ 366,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ : 0 5389 2462, 08 1671 7214
หรือที่ โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
0 2333 3923-5
e-mail : rural_invention@most.go.th

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [6/10/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 4/10/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates