เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การใช้สารสกัดจากข่าในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าวและพืชผัก  อ่าน :   122 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล   อีเมล์ :   mongkol_r@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยศิลปากร
- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (90 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

ข่า (Alpinia galanga) มีสารออกฤทธิ์ คือ1’-Acetoxychavicol acetate (ACA) และ จากการที่ผู้เสนอโครงการได้ทำการทดสอบสารสกัดข่า ในสภาพไร่นาเกษตรกรหลายราย ในหลายฤดู ที่ปลูกข้าวเพื่อการค้า ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า สารสกัดข่าที่เตรียมแบบง่าย (สามารถเตรียมได้เองโดยเกษตรกร โดยใช้วัสดุที่มีในพื้นที่) มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคข้าวที่สำคัญที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ นอกจากนี้มีรายงานวิจัยพบว่า สารออกฤทธิ์ คือ 1’-Acetoxychavicol acetate (ACA)มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนศัตรูพืชที่สำคัญ คือ หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน


เพิ่มโดย : ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม [15/7/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates