เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องจักรผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ  อ่าน :   30,643 
ชื่อเจ้าของ :  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อีเมล์ :   sombat.s@m
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (172 votes cast)

คำอธิบาย :
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา เครื่องหีบ น้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำสำหรับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาการสร้างเครื่องจักรผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ : MTEC และ สมาคมเครื่องจักรกลไทย ทั้งนี้ โครงการ ฯ ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนา เพื่อสร้าง เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ 3 ขนาด ได้แก่
1) เครื่องขนาดกำลังการผลิต 5-10 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง(แบบใช้มือโยก) พัฒนาโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) เครื่องขนาดกำลังการผลิต 10-15 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใช้ระบบสกรูอัด) พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ : MTEC
3) เครื่องขนาดกำลังการผลิต 100-200 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง(แบบใช้ระบบสกรูอัด) พัฒนาโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

คุณสมบัติของเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ ขนาดกำลังการผลิต 5-10 กิโลกรัมเมล็ด /ชั่วโมง
1. สามารถหีบน้ำมันได้ 2-2.5 ลิตร ต่อ 7.5 กิโลกรัมเมล็ด / ชั่วโมง โดยหีบได้ 300 กรัมเมล็ด ต่อครั้งการผลิต
2. หีบอัดด้วยกระบอกไฮโดรลิค ขนาด 20 ตัน
3. สามารถใช้ระบบ 2 จังหวะเพื่อทุ่นแรง ทั้งนี้ หากไม่ต้องการใช้แรงคน สามารถติดปั๊มไฮโดรลิคได้ โดยใช้ ต้นกำลังจากแบตเตอรี่ 12 Volt แต่ราคาเครื่องจะสูงขึ้น

คุณสมบัติของเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ ขนาดกำลังการผลิต 10-15 กิโลกรัมเมล็ด /ชั่วโมง
1. สามารถหีบน้ำมันได้ 5-6 ลิตร/ชั่วโมง โดยหีบน้ำมันด้วยระบบสกรูอัด (Screw Press)
2. ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า กระแสไฟ 220 Volt หรือใช้เครื่องยนต์ดีเซลรอบช้าเป็นต้นกำลัง ขนาด 7-10 แรงม้า ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าเครื่องทีมีจำหน่ายในท้องตลาดประมาณเท่าตัว (ทำให้ต้นทุนการทำงานต่ำกว่าประหยัดกว่า)

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาเครื่องหีบน้ำมัน ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละขนาดจะมีความเหมาะสมต่อการใช้งานตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการ ฯ ดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบูรณาการความคิด ร่วมกับ นักวิชาการ และผู้ประกอบการคนไทย ในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติ จนสามารถสร้างเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ขนาดย่อม ไปจนถึงอุตสาหกรรมระดับประเทศได้ในอนาคต

ในวันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอเครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ดังกล่าวแล้วข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการได้ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการพัฒนาเครื่องจักร ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับวิสาหกิจชุมชน โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณสมบัติของเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ ขนาดกำลังการผลิต 5-10 กิโลกรัมเมล็ด /ชั่วโมง
1. สามารถหีบน้ำมันได้ 2-2.5 ลิตร ต่อ 7.5 กิโลกรัมเมล็ด / ชั่วโมง โดยหีบได้ 300 กรัมเมล็ด ต่อครั้งการผลิต
2. หีบอัดด้วยกระบอกไฮโดรลิค ขนาด 20 ตัน
3. สามารถใช้ระบบ 2 จังหวะเพื่อทุ่นแรง ทั้งนี้ หากไม่ต้องการใช้แรงคน สามารถติดปั๊มไฮโดรลิคได้ โดยใช้ต้นกำลังจากแบตเตอรี่ 12 Volt แต่ราคาเครื่องจะสูงขึ้น

คุณสมบัติของเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำ ขนาดกำลังการผลิต 10-15 กิโลกรัมเมล็ด /ชั่วโมง
1. สามารถหีบน้ำมันได้ 5-6 ลิตร/ชั่วโมง โดยหีบน้ำมันด้วยระบบสกรูอัด (Screw Press)
2. ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า กระแสไฟ 220 Volt หรือใช้เครื่องยนต์ดีเซลรอบช้าเป็นต้นกำลัง ขนาด 7-10 แรงม้า
ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าเครื่องทีมีจำหน่ายในท้องตลาดประมาณเท่าตัว (ทำให้ต้นทุนการทำงานต่ำกว่า ประหยัดกว่า)
ข้อดี - สามารถบีบน้ำมันจากเมล็ดได้ถึง 30-35 %

พัฒนาโดย
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
86/6 อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร
ถ.พระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-7122096 แฟกซ์: 02-7122979
ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์: 02-564 6500 โทรสาร: 02-5646373
และ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลโทรศัพท์ : 0-2333-3917
หรือที่เบอร์ โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918
ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/8/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 2/8/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.24.209
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates