เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มอบแห้ง  อ่าน :   242 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป   อีเมล์ :   wnamthip@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0864464696
เว็ปไซต์  http://rdi.psru.ac.th/ClinicTech/index.php
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (83 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

       การผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มอบแห้ง เริ่มจากการเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโห้ลงในน้ำทันทีเนื่องจากมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมียางหากไม่แช่น้ำทันทีจะทำให้ยางติดที่ผิวผลจะทำให้เกิดรสชาติขม การเก็บผลจะต้องแก่จัดเพื่อให้แวลาอบแห้งจะมีเนื้อฉ่ำ จากนั้นนำมาล้างน้ำเพื่อขจัดยางออก แล้วนำมาผ่าครั้งเอาเม็ดออกและแช่น้ำเกลือในอัตราส่วนน้ำเกลือ 2 ส่วนต่อผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 ส่วน แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมาผสมกับน้ำตาล 1 ส่วนต่อ เนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ 3 ส่วน เป็นเวลา 2 วัน จึงนำมาล้างน้ำและนำไปอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งในกระบวนการผลิตจะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห้ ซึ่งสามารถนำไปผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ทำเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห้พร้อมบริโภคได้อีกด้วย


เพิ่มโดย : jutiyanee jitsuwan [5/7/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates