เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปิ้งหมูสเต๊ะอัตโนมัติ   อ่าน :   8,686 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.วัลลภ ภูผา    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (174 votes cast)

คำอธิบาย :
หมูสเต๊ะเป็นอาหารยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งเพราะเป็นอาหารที่รับประทานได้สะดวกให้พลังงานสูงสามารถรับประทางเป็นอาหารว่าง หรืออาหารหลักก็ได้ จึงเป็นอาหารที่นิยมของคนหมู่มาก จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ขาย จะประกอบอาชีพขายหมูสเต๊ะเกือบทุกแหล่งชุมชน เช่น บริเวณตลาดนัด ริมถนนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าชุมชนเมืองหรือชนบทก็สามารถทำการค้าขายได้คุ้มกับการลงทุนตลาดจึงกว้างขวางกว่าอาชีพอื่น แต่กรรมวิธีการผลิตแบบเดิม ยังยุ่งยาก และปัญหาที่พบในการผลิตหมูสเต๊ะก็คือขั้นตอนในการปิ้งหมูเมื่อปิ้งหมูจำนวนมาก ๆ ผู้ประกอบการจะดูแลการพลิกหมูได้ไม่ทั่วถึง เกิดการเมื่อยล้า จนทำให้เนื้อหมูไหม้รวมถึงเศษเนื้อหมู น้ำมันจากเนื้อหมูและผงฝุ่นจากเถ้าถ่าน เกิดการไหม้เกรียมติดตะแกรงป้งิ กลายเป็นสารก่อเกิดมะเร็งต่อตัวผู้บริโภค เกิดควันไฟ ถ่านประทุในขณะปิ้งหมู อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้จึงต้องค้าขาย
ในที่กลางแจ้งไม่สามารถขายในห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนที่มีสภาพแออัดได้สะดวก จะเห็นว่ากรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิมยังขาดความสะดวก สะอาด และความปลอดภัย

จึงมีแนวคิดประดิษฐ์เครื่องปิ้งหมูสเต๊ะกึ่งอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อลดปัญหาการเกิดความเมื่อยล้าของผู้ประกอบการเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดปัญหาการเกิดควันๆฟ เพิ่มปริมาณในการปิ้งหมู ควบคุมความ
สะอาด เพิ่มความสะดวกต่อผู้ประกอบการ

เจ้าของเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ภูผา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2913-2424 ต่อ 150 โทรสาร 0-2913-2424 ต่อ 151

ที่มา : http://www.clinictech.rmutp.ac.th

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [7/7/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates