เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ไวน์ส้มจี๊ด (เครื่องดื่ม)  อ่าน :   172 
ชื่อเจ้าของ :  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำส้มจี๊ดตำบลช่องไม้แก้ว : นางนุสนธิ์ บัวชาวเกาะ ที่อยู่ : 55/1 ม.2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 เบอร์โทรศัพท์ : 089-8752044 PAGE : บ้านส้มจี๊ดชุมพร   อีเมล์ :   Jindasing@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 077-544068
เว็ปไซต์  http://www.chumphon.mju.ac.th/clinictech/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (81 votes cast)

คำอธิบาย :


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไวน์ส้มจี๊ดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ลักษณะผลิตภัณฑ์ :  ไวน์พร้อมดื่มจากส้มจี๊ดที่ผ่านกระบวนการหมักเป็นระยะเวลา 6 เดือนกลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน : แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ                                                                            (SCI.) งบประมาณปี 2561มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : OTOPขนาดสินค้า : 750 mlราคาสินค้า : 490 บาท


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำส้มจี๊ดชื่อ-สกุล (ผู้ประกอบการ/ผู้ติดต่อ) : นางนุสนธิ์ บัวชาวเกาะที่อยู่ : 55/1 ม.2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220เบอร์โทรศัพท์ : 089-8752044PAGE: บ้านส้มจี๊ด – ชุมพรhttps://www.facebook.com/baansomjeedchumphon/  


เพิ่มโดย : นายสุวินัย เลาวิลาศ [14/6/2564]   แก้ไขโดย : นายสุวินัย เลาวิลาศ[ 17/6/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates