เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบปลาช่อนแดดเดียวระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer)  อ่าน :   43 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ   อีเมล์ :   abee_sunne
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (16 votes cast)

คำอธิบาย :

สร้างเครื่องอบแห้งปั้มความร้อน เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบเป็นชิ้นงานโดยนำข้อมูลเบื้องต้นมาปรึกษากับทางชุมชนเพื่อให้ทางชุมชนเสนอลักษะความต้องการการใช้งานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น การตั้งระยะเวลาในการทำงานได้ การนำเข้า นำออกควรมีถาดเพิ่มเพื่อความสะดวกในการใส่ปลาเข้าเครื่องอบจะได้ไม่ต้องรอในการนำปลาออกจากถาด เป็นต้น การสร้างโครงสร้างกระบวนการเริ่มจากการนำแผ่นสแตนเลสมาตัด เจาะ และพับแผ่นตามที่ออกแบบ และนำสแตนเลสที่เป็นเส้นมาตัดตามขนาดที่ออกแบบไว้เพื่อขึ้นเป็นโครงสร้างของเครื่องอบ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน  /online/cmo/fileuser/1569/files/20201021127441.pdf
กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง และกลุ่มแปลงใหญ่ปลาช่อนวิเศษ


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [24/2/2564]   แก้ไขโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล[ 24/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.41.241
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates