เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาล และใบตาลโตนด  อ่าน :   38 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล โพชกำเหนิด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (19 votes cast)

คำอธิบาย :

เพื่อเป็นการส่งเสริมในการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดให้หลากหลายขึ้น จึงได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนดโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มทร.ศรีวิชัย โดยนำเส้นใยตาลโตนดมาผลิตเป็นแผ่นเส้นใยและต่อยอดโดยการนำไปสกรีนภาพศิลปะต่างๆ และนอกจากนั้นยังทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากใบตาลโตนด โดยนำมาผลิตเป็นหูหิ้วแก้วใบตาลขนาดต่างๆ เพื่อใช้ทดแทนพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก และนำเทคโนโลยีตู้อบโอโซนมาประยุกต์ใช้ในการรักษาคุณภาพของใบตาลที่ผลิตขึ้น เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย และเก็บรักษาไว้ได้นาน


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [19/2/2564]   แก้ไขโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล[ 19/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.41.241
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates