เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  อ่าน :   46 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล โพชกำเหนิด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (15 votes cast)

คำอธิบาย :

การต่อยอดองค์ความรู้จากการผลิตถ่านตาลโตนดในปีที่ 1 และ 2 โดยนำเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ได้แก่ตู้อบโอโซนมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
หลายชนิด ได้แก่ ถ่านตาลโตนดดูดกลิ่น บรรจุภัณฑ์จากถ่านตาลโตนด เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผ่านการผลิตจะปลอดการปนเปื้อนของเชื้อต่างๆ และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีกระบวนการพัฒนาการผลิตถ่านดูดกลิ่นให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยใช้เทคนิคการเผาซ้ำซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความชื้นในถ่านดูดกลิ่นเหลือเพียงร้อยละ 1.96 และค่าการดูดซับไอโอดีนสูง 1,050 mg/g 


เพิ่มโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล [19/2/2564]   แก้ไขโดย : น.ส.อาริสา เหมกุล[ 19/2/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.41.241
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates