เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะ ส้าหรับเกษตรแปลงใหญ  อ่าน :   71 
ชื่อเจ้าของ :  สวทช.   อีเมล์ :   agritec@ns
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (24 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- จากประสบการณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้จริง ท้าให้ผลิตเซนเซอร์ที่เหมาะสมส้าหรับการใช้งาน
- ใช้เซ็นเซอร์ (ความชื้นดิน ความเข้มแสง อุณหภูมิความชืนอากาศ) วัดค่าความต้องการน ้าของพืชโดยอ้อม เพื่อใช้ควบคุมการปิดเปิดน ้าอัตโนมัติ
- ช่วยให้พืชใช้น ้าและปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสีย
- ใช้งานได้ทั งในและนอกพื นที่ปลูก สามารถบริหารจัดการระบบได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต (IOT)
- ทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและค้าสั่งการใช้งานตลอดเวลาผ่านการแจ้งเตือนทาง LINE
- ข้อมูลที่เก็บบันทึกสามารถ export ออกมาได้ในรูปแบบตัวเลขและกราฟ


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [15/12/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates