เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องทอดชนิดน้ำมันท่วมแบบต่อเนื่อง   อ่าน :   3,700 
ชื่อเจ้าของ :  -   อีเมล์ :   chotirak@m
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ปี 2548

เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหารสุกที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ใช้สำหรับทอดอาหารชนิดต่างๆ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู กุ้งและผัก เป็นต้น โดยอาศัยหลักการใช้
สายพานพาและกดชิ้นอาหารให้จมอยู่ในน้ำมันร้อนและเคลื่อผ่านน้ำมันทอดในอ่างทอดอย่างต่อเนื่องระบบการให้ความร้อนแก่น้ำมันทอดเป็นแบบให้ความร้อนทางอ้อม ผ่านขดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสารตัวกลางให้ความร้อนอาจเป็น Thermal Oil หรือไอน้ำความดันสูง

พัฒนาโดย

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-215033-44 โทรสาร : 038-743464
ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-7846666 E-Mail : marketing@tgi.or.th

ร่วมกับ บริษัท พัฒน์กล จำกัด
348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260
โทรศัพท์ : 02-3281032 – 49 โทรสาร : 02-3281058, 328

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [7/7/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates