เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​Coconut Oil Whitening Serum  อ่าน :   252 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (93 votes cast)

คำอธิบาย :ผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​Coconut Oil Whitening Serumเซรั่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​ใช้บำรุงผิวหน้า​ลดฝ้า หน้าใส​ขนาด​30​กรัมราคา 350 บาทจากกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบ้้านแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ละติจูด: 19.29877288349196

ลองติจูด: 98.50619652386249


ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ Shopee : https://shopee.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E2%80%8B-Coconut-Oil-Whitening-Serum-i.314657565.6054473778เพิ่มโดย : น.ส.อรณัชชา แสนคำปิน [23/11/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.อรณัชชา แสนคำปิน[ 7/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates