เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร  อ่าน :   8,962 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (194 votes cast)

คำอธิบาย :
ให้บริการฉายรังสีแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหลายด้าน ได้แก่

- ให้บริการฉายรังสีแก่ภาคเอกชนเพื่อการพาณิชย์ โดยให้บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์พลาสติก อาหารสัตว์ และเอ็นไซม์ เป็นต้น
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมไปสู่ภาคเอกชน
- ให้บริการฉายรังสีแก่ภาครัฐบาล เพื่องานวิจัย
- อนุญาตให้ภาครัฐ เอกชน วงการศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าชมกิจการศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร

เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ :
- ต้นกำเนิดรังสีแกมมา โคบอลต์-60
website: http://www.oaep.go.th

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/6/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates