เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้ง (Diastar Filter)  อ่าน :   3,672 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   อีเมล์ :   sombat.s@m
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (83 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นเครื่องกรองของเหลวโดยใช้ความดันแบบแนวตั้ง ขนาด Filtration Area 167 ตรม. มีระบบสลัดกากด้วยแรงดันย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานผ้ากรองนานขึ้น ไม่เปลืองน้ำสามารถเดินระบบแบบอัตโนมัติให้เครื่องสลับกันทำงานได้เอง ซึ่งเครื่องกรองจะไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทำให้ผ้ากรองไม่ขาดง่าย ช่วยลดการซ่อมบำรุง และใช้วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ

เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่จำเป็นและสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายสาขาที่ต้องมีการกรองของเหลว ซึ่งสามารถลดต้นทุนในภาคการผลิต และลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศพัฒนาโดย : ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0 2470 9190 โทรสาร : 0 2470 9197
ร่วมกับ : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 14/1 ม.5 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ : 0 3220 0734-6 โทรสาร : 0 2220 0737

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2550

ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/6/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 8/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates