เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :     เครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนคลื่อนสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด (MW-Dry2)  อ่าน :   2,942 
ชื่อเจ้าของ :  นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   อีเมล์ :   thanachai@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์สามารถช่วยประหยัดพลังงาน เพราะใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งลดลง 10 – 15 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีธรรมดาทั่วไป ชิ้นงานได้รับความร้อนทั่วถึงพร้อมกันตลอดชิ้นงาน ผลทำให้การกระจายของความชื้นในโครงสร้างเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คุณลักษณะภายนอกของชิ้นงานทดสอบเช่น สีของชิ้นงานยังคงสภาพเดิมหรือมีสีใกล้เคียงเดิม ผลงานประดิษฐ์นี้เหมาะสมที่นำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งในผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของเกษตรกรใน

ประเทศไทย ผลงานประดิษฐ์นี้จะเน้นการใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศและใช้งบประมาณในการสร้างต่ำแต่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนระดับรากหญ้าสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปตัด แปลงใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง

จุดเด่นของเครื่องอบแห้งเอนกประสงค์

สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่นำเสนอมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเป็นต้นแบบอันแรกของเมืองไทยและนานาชาติ โดยมีหลักการทำงานเบื้องต้นก็คือ ผู้ประดิษฐ์ได้ออกแบบระบบสิ่งประดิษฐ์ออกเป็น 4 ระบบหลัก ๆ ดังนี้ ระบบไมโครเวฟ ระบบลมร้อน ระบบน้ำหมุนวนเพื่อระบายความร้อน และระบบอัตโนมัติสำหรับตัดวงจรการทำงานในกรณีมีการรั่วของคลื่น หรือเกิดความร้อนเหนือพิกัดภายในระบบ

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
โทรศัพท์ 02-9579561 , 02-5643001-9 ต่อ 3153

ที่มา : ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549 รางวัลชมเชย

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/6/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates