เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว  อ่าน :   5,193 
ชื่อเจ้าของ :  นายสุรพล ภูมิพระบุ   อีเมล์ :   roongpeh@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว
Design and Development of Peel-Off Fiber from Coconut Bark Machine

การศึกษาวิจัยมุ่งเน้น
1. การแปรรูปเปลือกมะพร้าว และขบวนการผลิตเส้นใยโดยใชน้เครื่องมือที่มีเทคโนโยที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูป
2. การสร้างงานในชนบท
3. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการผลิต
1. รับซื้อเปลือกมะพร้าว
2. บดด้วยเครื่องที่ความเร็ว 200 รอบ/นาที
3. นำไปแช่น้ำ 10-25 วัน
4. นำไปลอกเส้นใยด้วยชุดลอกเส้นที่ความเร็ว 1,000 รอบ/นาที
5. ผึ่งแดดให้แห้ง ประกอบด้ามจำหน่าย

การทำงานของเครื่อง ประกอบด้วย 4 อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ
1. ชุดต้นกำลังและชุดควบคุมความเร็วรอบ
2. ชุดอุปกรณ์บดเปลือกมะพร้าว
3. อุปกรณ์การป้อนเปลือกเข้าทำการบด
4. ชุดอุปกรณ์ลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว

สนใจติดต่อ
นายสุรพล ภูมิพระบุ
ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4336-2148 โทรสาร 0-4336-2149

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/6/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates