เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ  อ่าน :   3,341 
ชื่อเจ้าของ :  นายเวชยันต์ รางสี   อีเมล์ :   rural_inve
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (148 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นการนวดกล้วยด้วยการทุบแบบนิวเมติกส์ ที่สามารถทำงาน 3 ขั้นตอนในจังหวะเดียว สามารถผลิตกล้วยแผ่นได้ 200 แผ่น/ชม. ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.35 กิโลวัตต์/ชม.พัฒนาโดย : นายสิทธิบูรณ ศิริพรอัครชัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-711 601 โทรสาร 054-711601 มือถือ 081-716 9072

พัฒนา ภายใต้ โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท ประจำปีงบประมาณ 2554

ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/3/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 8/10/2556]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates