เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ฟิล์มที่บริโภคได้จากแป้งสาคู  อ่าน :   210 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.รุ่งนภา พิมเสน   อีเมล์ :   rung_cha@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80140 075-377443
เว็ปไซต์  http://www.sct.nstru.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (103 votes cast)

คำอธิบาย :

ฟิล์มที่บริโภคได้ (edible film) คือ ฟิล์มที่ใช้เพื่อเคลือบหรือห่อหุ้มอาหารโดยตรง หรือเคลือบ บรรจุภัณฑ์ชั้นใน  (primary packaging) โดยเป็น ส่วนประกอบของอาหาร เช่น กระดาษ ฟิล์มพลาสติก ที่สัมผัสกับอาหาร การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกฟิล์มมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ทุกปี วัสดุที่นิยมนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตจากปิโตเลี่ยมหรือพอลิเมอร์สังเคราะห์ได้แก่ polyethylene terphthalate (PET), polyvinylchloride (PVC) เป็นต้น เนื่องจากมีราคาถูก มีสมบัติเชิงกลที่ดี เช่น ค่า tensile strength, elongation สามารถต้านการซึมผ่านของน้ำและอากาศได้ดี สามารถผนึกได้ แม้ว่าจะมีสมบัติเชิงกลที่ดีแต่วัสดุพลาสติกเหล่านี้มีข้อจำกัดคือย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เช่น แป้ง ถูกนำมาศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ฟิล์มที่มีสมบัติที่ดีทั้งทางกายภาพ เชิงกล และการต้านการซึมผ่านของน้ำและอากาศได้ 

เอกสารประกอบ /online/cmo/fileuser/1385/files/ฟิล์มบริโภคได้จากแป้งสาคู รุ่งนภา พิมเสนและคณะ.pdf


เพิ่มโดย : นางสาววากิณา บุญมาศ [30/10/2563]   แก้ไขโดย : นางสาววากิณา บุญมาศ[ 5/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates