เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เค้กพายสับปะรดห้วยมุ่น  อ่าน :   211 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.วิภา ประพินอักษร   อีเมล์ :   wipa.p@hot
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (107 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตไส้สับปะรดและเค้กพายสับปะรด ได้แก่ การผลิตไส้สับปะรด มีการถ่ายทอดเทคนิคเรื่องการปอกสับปะรด การสับชิ้นสับปะรดและการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตสับปะรดกวน เช่น การเติมกรดซิตริกเพื่อให้ได้ไส้สับปะรดกวนที่มีคุณภาพมีสีออกเหลืองไม่คล้ำ เป็นต้น

การเลือกใช้ชนิดของแป้งที่เหมาะสมในการผลิตพายสับปะรด การชั่งตวงวัดส่วนผสมการคำนวณส่วนผสมในสูตรการผลิตพายสับปะรด ขั้นตอนกระบวนการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เช่น การควบคุมคุณภาพด้านสีของเค้กพายโดยใช้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบเค้กพายสับปะรด เป็นต้น
 


เพิ่มโดย : นายพงศธร มานิตย์ [29/10/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates