เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบสารสนเทศทวนสอบคุณภาพสินค้าสับปะรดห้วยมุ่น  อ่าน :   167 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา    อีเมล์ :   mr.phanuwa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (100 votes cast)

คำอธิบาย :

ระบบควบคุมภายในสินค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้โดยจัดทำในรูปของเอกสารและระบบสารสนเทศ ในขั้นตอนการสร้างระบบสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ QR Code ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประสานงานเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดห้วยมุ่น ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บข้อมูลรายบุคคล แบบสอบถาม การลงพื้นที่เพื่อจับพิกัด (GPS) แปลงปลูกสับปะรดและการบันทึกภาพถ่าย เพื่อจัดทำสื่อแนะนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สับปะรดห้วยมุ่น” และสร้างระบบสารสนเทศทวนสอบข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรให้แก่เกษตร


เพิ่มโดย : นายพงศธร มานิตย์ [29/10/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.208.126.232
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates