เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำส้มสายชูหมักจากลองกอง  อ่าน :   178 
ชื่อเจ้าของ :  นายประทีป ทิตพุฒ   อีเมล์ :   0899755482
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็ปไซต์  www.pnu.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (107 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :


นายประทีป ทิตพุฒ ประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี "หมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง"ประธาน ศดปช.ตันหยงมัสเกษตรกรคนเก่ง Smart Farmerผู้ไม่เคยหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปีที่ผ่านมาทดลองหมักลองกองตกเกรดเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากลองกองเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตในชุมชนและยินดีถ่ายทอดความรู้ที่มีเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดและปรับใช้เสมอ#น้ำส้มสายชูหมักจากลองกองมีจำหน่ายที่ร้านดอยคำ นราธิวาส ราคา ขวดละ 59 บาทเบอร์ติดต่อ 0899755482 นายประทีป ทิตพุฒหมู่ที่ 3  ตำบลตันหยงมัส อำเภอระเเงะ จ นราธิวาส
เพิ่มโดย : นายวิรัตน์ หน่อแดง [23/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.236.192.4
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates